İlanları Karşılaştır

Karşılaştır
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

Blog

Türkiye’deki Eğitim Sistemi

Türkiye‘de hem devlet hem de özel eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetimi altındadır. 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Sistemi (4 4 4 eğitim sistemi) 2012-2013 döneminde Türkiye’de başlayan eğitim sistemidir. 4 4 4 eğitim sisteminde ilkokul 4 yıl (1-4. Sınıflar), ortaokul 4 yıl (5-8. Sınıflar) ve lise 4 yıldır (9-12. Sınıflar). İlk 12 yıllık eğitim zorunludur, yani bir kişi 17 yaşında okulu bırakabilir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde kadın ve erkek her vatandaş için 12 yıllık eğitim mecburidir. Bu eğitim sisteminde eğitimini tamamlayan her öğrenciye “Ortaöğretim Diploması” verilir.

Türkiye’deki modern eğitim sistemi, farklılıklara saygı duyan ve din, dil veya ırk temelinde ayrımcılık yapmayan özgür ve meydan okuyucudur. Ek olarak, eğitim sistemi ilkokul eğitimini, öğrencilerin mesleki eğitimini veya çocukların ilgi ve becerilerini vurgular.

Türkiye, resmi dini olmayan laik bir ülkedir. Ancak, tüm okullar, çoğunlukla İslam’ın Sünni mezhebine odaklanan zorunlu dini sınıflara sahiptir.

Tüm Türk okullarında okul üniforması giymesi zorunludur. Bunun nedeni, çeşitli toplum sınıfların arasındaki herhangi bir farklılığı önlemektir.

Okul Öncesi

Çocuğun ilköğretime hazırlanması için okula hazırlık niteliğinde verilen eğitimdir. Herhangi bir zorunluluğu yoktur fakat okul öncesi eğitim devlet ve ilgili kurumlar tarafından teşvik edilmektedir.

İlkokul

İlkokula başlama yaşı 66 aydır ve bu 5 buçuk yıla eşittir. 60 ila 66 aylık çocuklar gönüllü olarak okula gidebilir (ebeveyn izni ile). Veliler çocuğun okula başlamasında herhangi bir sakınca olup olamayacağı konusunda bilgilendirilmek için doktordan okula başlamaya uygun olup olmadığı konusunda rapor alabilirler.

Okula başlama hakkına sahip çocuklar, İnternet aracılığıyla en yakın ilkokulu otomatik olarak bulabilir ve kaydolabilir.

İlk 4 yıl boyunca, yani ilkokullarda öğrencilere hafif bir müfredatla eğitim verilir. Başlangıçta, üç ayda bir okul hazırlık programına katılıyorlar. Bu öğrenciler ikinci sınıftan İngilizce, dördüncü yıldan itibaren ise din kültürü ve ahlaki bilgileri öğrenirler.

  Türkiye'de Askerlik

İlkokul’da toplam ders saati 30 saattir. İlkokuldaki derslerin listesi aşağıdaki gibidir:

 • Türkçe
 • Matematik
 • Hayat Bilgisi
 • Yabancı Dil
 • Görsel Sanatlar
 • Müzik
 • Oyun & Fiziki Etkinlikler
 • Serbest Etkinlikler
 • Fen Bilgisi
 • Sosyal Bilgiler
 • Trafik Güvenliği
 • Din Kültürü & Ahlak Bilgisi
 • İnsan Hakları, Yurttaşlık & Demokrasi

Ortaokul

Ortaokula geçiş, aynı ilkokula geçiş gibi internet üzerinden e-kayıt sistemiyle yapılmaktadır.

Ortaokul öğrencilere, sivil toplum ve demokratik hükümet anlayışına uygun olarak, daha özgür bir birey olarak, eğitim süreçlerinde eylem özgürlüğüne ve karar verme hakkına sahip olma fırsatı verir. Ortaokullar mesleki beceri eğitimi vermeyi ve öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle seçmeli dersler sunulmaktadır; Bu, her öğrencinin haftada sekiz saat kayıt yaparak mevcut alanlardan istediği alanı seçtiği anlamına gelir. Ortaokullarda zorunlu dersler dışındaki seçmeli dersler öğrencinin veya velisinin isteği ve önceliğine göre belirlenir.

Ortaokul’da toplam ders saati 35 saattir. Ortaokuldaki derslerin listesi aşağıdaki gibidir:

 • Türkçe
 • Matematik
 • Fen Bilgisi
 • Sosyal Bilgiler
 • Yabancı Dil
 • Din Kültürü & Ahlak Bilgisi
 • Görsel Sanatlar
 • Müzik
 • Beden Eğitimi & Spor
 • Teknoloji & Tasarım
 • Bilişim Teknolojileri & Yazılım
 • Rehberlik & Kariyer Planlama
 • C. İnkılap Tarihi & Atatürkçülük
 • Seçmeli Dersler

Lise

Liselere yerleştirme de 2017-18 eğitim-öğretim yılından itibaren Liselere Geçiş Sistemi (LGS) uygulanmaya başlandı ve adrese yakın yerlerdeki okullara yerleşme sistemi getirildi.

Türkiye’deki lise türleri:

 • Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
 • Anadolu Lisesi
 • Fen Lisesi
 • Sosyal Bilimler Lisesi
 • İmam Hatip Lisesi

Akşam liseleri ise üniversitelerdeki ikinci öğrenim olarak değerlendirilebilir. Açık liselerdir ve lise mezunu olmayan kişilerin ortaöğretim diploması alması için açılmıştır.

Anadolu lisesinde öğrenciler TM (Türkçe-Matematik Eşit Ağırlık), MF (Matematik-Fen Sayısal Ağırlık), TS (Türkçe-Sosyal Sözel Ağırlık) ve DİL (İngilizce Ağırlık) olarak Lise üçüncü (11.) sınıftan sonra bölümlerini seçerek kendi alanındaki dersleri görmeye başlar.

  Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti?

Bu sistem Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde de geçerlidir. Aralarındaki tek fark Anadolu liseleri 11. sınıfta bölüm seçerken Meslek liseleri ilk seneden sonra (10. sınıfa geçerken) mesleği ile ilgili kendi bölümünü seçer. Ayrıca 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf’ta stajyer olarak çalışma zorunluluğu vardır. Öğrenci staj yaparak hem mesleği ile ilgili iş hayatını öğrenmekte, hem maaş almakta hem de staj yaptığı iş yerinden stajı ile ilgili ders notu almaktadır.

Üniversite (Yükseköğretim)

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı 1981’den itibaren iki basamaklı bir sınav haline getirilmiştir. İki basamaklı sınav sisteminde ilk basamağı oluşturan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Nisan, ikinci basamağı oluşturan Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) ise Haziran ayı içinde uygulanmıştır.

Türkiye’de üniversite için birinci öğretim, ikinci öğretim ve açıköğretim olmak üzere üç ayrı öğrenim dalı vardır:

 • Birinci öğrenim: Normal öğrenimdir.
 • İkinci öğrenim: Akşam veya hafta sonu öğretimidir. Genelde eğitim düzeyi daha düşüktür.
 • Açık öğretim: Üniversitede derslere girme zorunluluğu yoktur. Sadece sınavlara girilir.

Ayrıca üniversite eğitimini bitiren kişi, ALES adlı bir sınava girip yüksek lisans eğitimi alabilir. Buna master eğitimi de denir. Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans olarak ikiye ayrılır. Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Doktora, bir fakülte veya yüksekokulu bitirdikten sonra o bilim dalında sınav ve bilimsel bir eserle erişilen bir derece veya basamaktır.

Türk vatandaşlığına ve Türk pasaportuna uygun mülkleri görmek için burayı tıklayınız.

Türkiye’deki Yatırım, Göçmenlik ve Gayrimenkul konularında tavsiye almak için buraya tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir