İlanları Karşılaştır

Karşılaştır
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

Blog

Türkiye’nin AB Üyeliği

Geleneksel Batı yönelimi doğrultusunda, Avrupa ile ilişkiler her zaman Türk dış politikasının merkezî bir parçası olmuştur. 1949 yılında Avrupa Konseyi’ne üye olan ülke, 1963 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu (sonradan Avrupa Birliği’ne dönüştü) ile ortaklık ilişkisi kurdu. Uzun yıllar devam eden siyasi görüşmelerin ardından, 1987 yılında AET’ye tam üyelik için başvurdu, 1992 yılında Batı Avrupa Birliği’nin ortak üyesi oldu, 1995’te AB Gümrük Birliği’ne katıldı ve 2005 yılında Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başladı. Bugün, Avrupa Birliği üyeliği Türkiye tarafından stratejik bir hedef ve devlet politikası olarak kabul edilmektedir.

Avrupa Birliği şu anda Türkiye’nin en büyük ticaret ortağıdır. Örneğin 2018’de Türkiye’nin ihracatının yaklaşık yüzde 50’si Avrupa Birliği’ne ve ithalatının yüzde 36’sı Avrupa Birliği’ne yapıldı. Doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 70’i AB üye ülkelerinden geliyor. Katılım sürecinin ardından AB üye ülkelerinde bazı ortak gelişmeler yaşanmıştır. Her şeyden önce, beklendiği gibi Avrupa Birliği’ne ihracat artıyor, vatandaşların ortalama satın alma gücü orta vadede ortalama yüzde 20 büyüyor ve kapanış nedeniyle Birlik tarafından bütçe açığı yüzde 3’ün altında tutuluyor gözetim. Ayrıca, insan hakları, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü gibi konularda olumlu gelişmeler olmuştur. Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki müzakereler devam ederken, 2016 yılında varılan anlaşmada belirlenen kriterler ile, Türkiye tarafından mülteciler düzenleniyorsa, Avrupa Birliği’nin Türkiye için 66 ülkeye vize serbestleştirmesi sağlaması bekleniyor.

Türkiye’nin AB Üyeliğinin Avantajları

Vatandaşlık: Türkiye vatandaşları Avrupa Birliği vatandaşları olacak ve Avrupa Birliği vatandaşları olarak tüm yasal haklardan yararlanacaklardır. Yabancıların 250,000 dolara gayrimenkul satın alarak da Türkiye vatandaşı olabileceği düşünüldüğünde, bu yasa uyarınca Türkiye vatandaşı olanlar da Avrupa Birliği vatandaşı olacaklar. Diğer bir deyişle, Türkiye, ülkenin gayrimenkul sektörüne 250,000 $ yatırım yaparak Avrupa Birliği vatandaşı olabilecek bir aracı haline gelir.

  Türk Vatandaşlığı İçin Gerekli Belgeler

Oy Hakkı: AB ülkelerindeki Türk vatandaşlarının, o ülkenin vatandaşlarıyla eşit şartlarda oy kullanma hakkı olacaktır.

Vizesiz Seyahat: Türkiye Avrupa Birliği’ne katılırsa, Türk vatandaşları tıpkı AB vatandaşları gibi vizesiz olarak tüm yetkili ülkelere serbestçe seyahat edebilirler.

AB’de Çalışma İzni: Avrupa Birliği’ne katılarak, Türk vatandaşları Avrupa Birliği vatandaşları olarak kabul edilir ve bu nedenle AB üye ülkelerinde çalışmalarına izin verilecektir.

AB’de Eğitim: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğinden sonra, Türk vatandaşlarının AB üye ülkelerinde serbestçe ve kısıtlama olmaksızın eğitim alma hakları vardır. Örneğin, Almanya’da okumak isteyen bir Türk vatandaşı Alman vatandaşları için burs kullanabilir. Özgür olmayan eğitim durumunda, Türk vatandaşları bir Alman öğrenciyle aynı miktarda ödeme yaparlar.

Pazarın Genişlemesi: AB üyeliği, Türk vatandaşlarına mal ve hizmetlerini AB’nin geniş pazarında sunma fırsatı sunmaktadır. Bu nedenle, Türk vatandaşları AB ülkelerinde çalışma izni almanın yanı sıra işgücü piyasalarını Avrupa Birliği’ne genişletebilirler.

Satın Almada Çoklu Seçenekler: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılımından sonra, Avrupa ülkelerinde bulunan tüm şirketler ve Avrupa Birliği ile işbirliği yapmak isteyen ülkeler Türkiye’ye giderek daha fazla gelecek ve bu da ürün çeşitliliğinin artmasına neden olacaktır. Her vatandaş kendi zevkine göre kendi ürünlerini seçebilir.

Kariyer Fırsatlarının Artırılması: Türkiye Avrupa Birliği’ne katılırsa, Türkiye bir Avrupa ülkesi olarak kabul edilecek ve daha fazla yatırım yapılacaktır. Bu nedenle ülkede yeni iş fırsatları yaratılır.

Gençleri Desteklemek: AB kurumları gençler arasındaki dayanışmayı ve hoşgörüyü güçlendirmek, gençlerin topluma aktif katılımını sağlamak, girişimci ruhlarını geliştirmek ve bilgi, beceri ve yetkinlik kazanmalarına yardımcı olmak istiyor. Türkiye Avrupa Birliği’ne katılırsa, AB üye ülkeleri Türk vatandaşları için bu hedeflere ulaşmak için adımlar atacaklardır.

Sigorta Seçim Seçeneklerini Artırılması: Avrupa Birliği’nde bulunan sigorta şirketleri, hizmetlerini diğer AB üye ülkelerinde özgürce sunabilir ve tüketiciler de her AB üye ülkesinde sigorta hizmetlerinden yararlanabilir. Bu nedenle, bir Türk sigorta şirketi tarafından verilen bir lisans tüm AB üye ülkelerinde geçerlidir. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğinden sonra, Türkiye’deki sigorta şirketleri büyük AB pazarında serbestçe sigorta hizmetleri sunabileceklerdir. Benzer şekilde, Türk vatandaşları diğer AB ülkelerinden sigorta seçebilecekler.

  İstanbul'da Toplu Taşıma

Avrupa Markalarını Artırılması: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğinden sonra, tüm Avrupalı şirketler Türkiye’de kendi ülkelerinde olduğu gibi serbestçe faaliyet gösterebilmektedir. Bu nedenle, Avrupa markaları Türkiye’de giderek daha fazla görülecektir.

Dünyanın Tutumunu Değiştirmek: Türkiye Avrupa Birliği’ne katılırsa, Türkiye resmi olarak bir Avrupa ülkesi olarak tanınacak ve bu da tüm dünyanın Türkiye’ye karşı tutumunu değiştirecektir.

Kırsal ve Tarımsal Kalkınma: Türkiye Avrupa Birliği’ne üye olursa, Avrupa Birliği’nin çiftçilere sağladığı finansal fırsatlardan yararlanarak kırsal kalkınma ve tarımsal üretime yol açabilir. Avrupa Birliği ayrıca, ülke standartlarını artıran hayvanlar, bitkiler, arazi yönetimi vb.Dahil olmak üzere çevre için standartlar belirlemektedir.

Genişleyen İlişkiler ve Değişimler: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılımını takiben, AB ile ilişki kurmak isteyen ülkeler, AB üyesi olarak Türkiye ile ilişkilerini genişletiyorlar.

Yaşam Kalitesinin Artırılması: Türkiye Avrupa Birliği’ne katılırsa, kentsel planlama, hukuk, sağlık vb. Alanlarındaki Avrupa ülkelerinin standartlarına uymak zorunda kalacak ve bu da Türkiye’de yaşam kalitesinde artışa yol açacak.

 

Türkiye’deki Yatırım, Göçmenlik ve Gayrimenkul konularında tavsiye almak için buraya tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir